Ga naar de homepage
Ga naar gastenboek
Ga naar bestuur
Ga naar de BVH wegwijzer Ga naar huisleagues Ga naar toernooien
Ga naar Jeugd
Ga naar de fotopagina Ga naar agenda Ga naar wall of fame Ga naar links Ga naar contact

Welkom bij Bowlingvereniging Hoorn
   www.bowlingvereniginghoorn.nl      Postadres: Kapberg 6, 1689 DC Zwaag
 
 
Wegwijzer BVH :
 
Net zo als bij veel andere sporten, kun je bowlen op alle niveaus beoefenen. Zowel door de recreant die af en toe een keertje een baan huurt, als door de meer competitief ingestelde speler die ook het uitkomen in toernooien ambieert. En natuurlijk alle niveaus daartussen.

 
Dat kan ook omdat bowlen (net als bijvoorbeeld golf) een handicapsysteem kent. Hierdoor kunnen ook beginnende bowlers zich met de meer ervaren spelers meten. Maar bowlen is ook een sport waarin gezelligheid en speelplezier een hele belangrijke rol spelen.

 
De Bowlingvereniging Hoorn (BVH) is in 1979 opgericht. Het 30-jarig bestaan van onze vereniging hebben we op 21 november 2009 op gepaste wijze met elkaar gevierd.

 
Onze vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Bowling Federatie (NBF).

 
We zijn een kleine maar actieve Vereniging met ongeveer 50 leden, waarvan ongeveer 10 Jeugdleden (8 tot 18 jaar).
 
We spelen in Bowling Party Palace Hoorn, Winkelcentrum De Huesmolen 59 in Hoorn (Risdam). Tel:0229-233485.
 
Naast onze Huisleagues, organiseren we elk jaar verschillende Toernooien. Waaronder het Jeugd-Ouder Toernooi, Verenigings Kampioenschappen en het Paastoernooi. Daarbij gaat het niet alleen om de sportieve prestaties, maar speelt ook de gezelligheid een grote rol.

 
Veel van onze leden spelen ook mee in door de NBF georganiseerde Leagues en Toernooien (zowel op Districtsniveau als op Landelijk niveau).

 

De Huisleagues worden in het seizoen 2013-2014 (start September) gespeeld op:

- Maandagavond: Single Handicap League (20:00 uur) Geheel vrijblijvend, niet verplicht om elke week te komen bowlen. We hebben nog genoeg ruimte voor nieuwe spelers.
- Dinsdagavond: Jeugd League en Training (18:30 uur) Nog ruimte voor nieuwe spelers.
- woensdagavond: Dubbel Scratch League en Dubbel Handicap League (20:00 uur)


Lid worden:
 

Onze Vereniging heeft altijd plek voor nieuwe leden. Denk hierbij aan:

- Recreanten die iets serieuzer met Bowlen bezig willen zijn.

- Geroutineerde Bowlers die in Hoorn willen komen bowlen.

- Kinderen die Bowlen wel heel leuk vinden. 

De totale kosten van het Lidmaatschap zijn afhankelijk van:
- Contributiekosten (inclusief lidmaatschap NBF), deze zijn afhankelijk van leeftijd en NBF-sportpas (sportpas plus)
- Kosten voor spelen in Huisleague (afhankelijk van de League waar in gespeeld gaat worden) 
- Betalingswijze (Vooruitbetaling aan begin van het Seizoen, Maandbetaling in 12 c.q. in 8 maanden)

-De eerste betaling begint in de maand Mei

 

Natuurlijk zijn er ook regels, hieronder vind u het huishoudelijk reglement

http://www.bowlingvereniginghoorn.nl/documenten/2011-2012/16-04-2011_Huishoudelijk_Reglement_herziening_2011.pdf

Uiteraard kunt u ook altijd contact opnemen met een van de bestuursleden.